Alszeghy Irma

Életrajz
Színházi szerepek
Tv és filmszerepek
Foto
Szakirodalom

Alszeghy Irma, később Cs. Alszeghy Irma (Császárné Alszeghy Irma) Színésznő

Született:
1864. február 26. Pest
Elhunyt:
1945. március 8. Budapest

Életrajz:

Kora gyerekkorban szerepet játszott gyerekszínészként, s már 14 évesen beiratkozott a Színi Akadémiára. Alig húsz esztendősen, 1884-ben a Nemzeti Színházhoz szerződött, ahol hosszú időn át, játszott, s 1918-tól fogva a színház örökös tagjává lépett elő. 1924 júliusában nyugállományba vonul. Még ugyan ennek az évnek az őszén fellépést vállal a Renessaince Színházban, s később 1928-ban a Belvárosi Színházban lép föl. Ezt követően visszavonultan él haláláig Budapesten. Férje és egyben számtalanszor partnere a Nemzeti Színházban, Császár Imre. Férje, utolsó színházi felléptekor, szerepe szerint való módon elköszön Tőle, - s Császár Imre hozzá fűzi - hogy egyben a színpadtól is és a közönségtől is. Együtt kezdték a XIX sz. magyar színjátszás kiteljesedése idején a Nemzeti színpadán a pályát, s Alszeghy Irma 40 esztendőn át varázsolta el, estéről estére a nézőket. A szőke kékszemű gyönyörű fiatal lány, szinte a közönség szeme előtt vállt az idők során a meleghangú bársonyosan széptekintetű anyai szerepek sorát hozó érett asszonnyá. Időskori fellépése kapcsán írja egyik kritikusa, Balassa Imre: "...ettől a mosolytól, ettől a tekintettől rend lesz a szobában, tiszta lesz a padló, kinyílik a befüggönyözött ablak, besüt rajta a nap és elkezdenek énekelni a madarak a kalitkában. A hangja tisztacsengésű üde hang, melyen az élet szelíd szomorúságának enyhe fátyola leng. A fiatal anyák hangja ez. Egész lényében van valami kedves józanság, őszinte külső és belső tisztaság... fiatal anyákat, csöndesen szerető igaz jó asszonyokat, előkelő dámákat senki se tudott Ő előtte eljátszani magyar színpadon."
Finom beszédmodorával, mély szerepátéléseivel a modern magyar színpadi kultúra kialakulásához jelentősen hozzá járult. Szerepeiben sorra lenyűgözte a közönséget és a kritikusokat, sőt színházában is rendre aratta az elismeréseket, ám az ünnep elmúltával megfeledkeztek róla, s jöttek a szürke hétköznapi szerepek, amelyben kevéssé tündökölhetett. Aztán egy újabb kiugró szereplehetőség, amelynek kíválóan megfelelt, aztán a felemelő siker, és utána a kijózanító feledés. Ez a ritmikus ismétlődés állandósult életébe, miközben a nagysztárok árnyékában szerényen tette a dolgát azzal a felkészültséggel, amely joggal jelölhette volna ki számára is a megérdemelt kiemelt helyzetet.
Evva Lajos a Nemzeti Színház akkori igazgatója, Blaha Lujza hosszú évtizedes kiemelt szerepkörét kívánta fiatalokkal frissíteni, s így számos akkor ifjú színésznő kapott lehetőséget, s szerepről szerepre válhattak, a "Nemzet Csalogányának" árnyékában, sztárokká. Hegyi Aranka, Küry Klára, Pálmai Ilka mellett Alszeghy Irma volt ennek a sztár-csapatnak az egyik vezető színésznője, akiknek színpadi jelenléte állandó és biztos "táblás házat" eredményezett.
Harsány külsőségeket nélkülöző magánélete példás és kiegyensúlyozott polgári léttel párosult, a bohémség a magánéleti lazaság legkisebb jelenléte nélkül. Császár Imrét betegsége hosszú idején át ápolta, gondozta (majd húsz éven keresztül) tiszteletet érdemlő kitartással, ami azért is említésre méltó, mert Császár igen nehéz beteg volt, rosszul viselte fokozódó mozgáskorlátozódását. Férje halálát követően visszavonultan élt szűk családi és baráti körben. Két leánygyermeket nevelt fel.

© 2003 www.szineszkonyvtar.hu