Császár Imre

Életrajz
Színházi szerepek
Tv és filmszerepek
Foto
Szakirodalom

Császár Imre Színész

Született:
1864. augusztus 27., Kaposvár
Elhunyt:
1933. szeptember 18., Budapest

Életrajz:

21 évesen végezte 1885-ben a Színi Akadémiát. Először Erdélyben, Kolozsvárott, majd 1886-ban Aradon szerepelt, ez utóbbi helyre Krecsányi Ignác szerződtette. 1887-től tagja a Nemzeti Színháznak. 20 év eltelte után 1907-ben elnyerte a Nemzeti Színház örökös tagságát. Ez időszak alatt 1894.-től tanára a Színi Akadémiának. Ilyen minőségében több alapvető könyvet írt a színészmesterséggel kapcsolatban. 1899-ben "Bűnös Szerelem" címmel színpadi darabot írt. Színpadon és magánéletében egyaránt, személysége, botránynélküli szerény élete a kor példaképévé emelte. A XIX.sz. végi és az 1900-as évek, un. "boldog béke" korszakának férfi-ideálja. Eleganciája és rendíthetetlen jó modora harmóniát alkotva, súlyt adott színpadi megjelenéséhez. Színi Akadémián ismerkedett meg későbbi feleségével Alszeghy Irmával, akivel a Nemzeti Színházban is összefonódott sorsuk, s számtalan darabban játszottak közösen.
Színpadi megformálásban szakított a korábbi romantikus, pátoszos, helyenként túlérzelgős stílussal, s izzig-vérig modern színész, nagy egyéniség volt. Felvállalt hosszú pauzával, néma nézéssel, halkan megszólalva, látszólag minden eszköz nélkül tudott elfojtott szenvedélyeket érzékeltetni, vagy inkább sejtetni. Belülről fakadó őszintesége és közvetlensége párosult tragikus mélységgel, s ha kellett szenvedéllyel.
"Fiatalon, szépen, előkelően, sikerei teljességében hagyta el a színpadot Császár Imre, mert alattomos kór támadta meg szervezetét. Páratlan lelkierejével, akaratával: előkelő főlényével sarokba szorította a betegséget, ameddig tudta. Azután elment ő is szabad akaratából, mert nem akarta, hogy bárki sajnálja, bárki tanúja legyen vergődésének. Pár szavas szerepben búcsúzott a Nemzeti Színháztól és róla sem tudta senki, hogy búcsúzik. Utolsó szava ez volt a színpadon: "Hölgyeim, csókolom mindannyiuk kezét, a márkinő kacsóján" - lehajolt és megcsókolta partnere és egyben felesége Alszeghy Irma kezét, azután kiegyenesedett - "viszont látásra a másvilágon" Botjára támaszkodva kiment méltóságteljesen, egyenes derékkal a színpadról. Néztünk utána megdöbbenve és ájult lélekkel, mindannyian megéreztük körülötte, hogy itt valami rendkívüli történt, sokkal több, mint az, hogy Császár Imre elmondta szerepének utolsó szavait." - írta az egykori szemtanú Balassa Imre a Pesti Hírlap évkönyvében 1929-ben.
Hátgerinc-sorvadásának erősödése miatt, a színpadtól visszavonult Császár, majd 25 éven keresztül tanított a Színi Akadémián, s egykori tanártársa, Csathó Kálmán szerint tőle tanulták a legtöbbet növendékei. Két bottal járó tanár úr egy következő színészgeneráció kinevelésén fáradozott egészen az 1933-ban bekövetkezett haláláig. Bajor Gizi, Törzs Jenő, Rajnai Gábor és sokan mások évtizedekkel késöbb is szeretettel emlékeztek meg egykori tanárukról, Császár tanár úrról.

© 2003 www.szineszkonyvtar.hu