Gombaszögi Margit

Életrajz
Színházi szerepek
Foto
Szakirodalom

Gombaszögi Margit Színésznő

Született:
1881. Budapest, Magyarország
Elhunyt:
1925. november 12. Budapest, Magyarország

Áttekintő életútja:

A Gombaszögi nővérek

Négyen vannak a Gombaszögi testvérek, és imádják egymást. Mind a négyen a színház rajongói, sőt, mindannyian színpadra is kerülnek, de közülük azonban csak kettő csinál igazi karriert, Ella (Elluska) és Frida (Frici). Pedig a legidősebb testvér, Margit talán a legszebb és legtehetségesebb közöttük, de ő sajnos hamar abbahagyja a színpadi szereplést, és ráadásul fiatalon, alig 44 esztendősen távozik az élők sorából. Irén, a legkisebbik Gombaszögi lány 1916-tól szerepel színpadokon, jobbára nővéreik oldalvizén, egészen a Nemzeti Színház-tagságig eljutva, ám számára a színház világa nem sok babért terem. Visszavonul a pályától, majd férjével 1938-ban kivándorolnak Amerikába, és Irén ott is zárja le földi életét, sok-sok ével később. Elluska és Frici a Gombaszögi lányok közül a legnépszerűbbek és legsikeresebbek. Korán kezdik a pályájukat, Ella, mint remek komika, Frida pedig drámai alakításaiban tündököl.

A Tündérlaki lányok és Gombaszögiek

A Tündérlaki lányok hárman voltak, kettő közülük tisztességes, a harmadik nem - írja Heltai Jenő társadalmi vígjátékában, amely az azonos nevű novellájából készült. A színházi premier után nem sokkal már egész Pest arról nyelvel, hogy tulajdonképpen a Gombaszögi nővérekről mintázza a lányokat Heltai. Mint minden pletykában talán ebben is van igazság és félreérthető hamisság. Egyértelműen erről Heltai sohasem nyilatkozik. Az viszont igaz, hogy Heltai téma előzményeként, "Az utolsó bohém"-ból ismert Sárvári lányok történetét is némiképp beleszövi a Tündérlaki lányok színpadi változatába. (lehet, hogy a Sárvári lányokat mintázza a Gombaszögiekről?) Igaz a Sárvári lányok négyen vannak, egy édesanyjukkal is tetézve, és három él "tisztességtelenül" vigyázva a negyedik legkisebb húguk tisztességére, mindez a Tündérlakiaknál megfordul. Ott viszont a két tisztességes lány ridegen önző, míg a tisztességtelen pedig maga az önfeláldozó szeretet és felelősségtudat. Miután a darab az erkölcs, a kispolgári élet álszent harmóniájának parabolája, mondanivalójának súlya is e gondolatok köré sorakozik, nehéz és kissé erőltetett ezek után egyértelműen párhuzamot vonni Heltai témaválasztása és a Gombaszögiek között, bár sokan mégis megteszik a korabeli jól értesült intim-pistáskodásnak hangot adva. Bár kétségtelenül vannak párhuzamok. Mondják Gombaszögi Margit az a "tisztességtelen" Tündérlaki, aki feladva önállóságát, és szépségét gazdaságra váltva biztosítja húgainak előmenetelét, és Frida és Ella akik haszonélvezői mindennek. És Irén? Irénről nem esik szó, s bár itt sántít a hasonlóság, ez már igazából senkit sem érdekel... Tehát egy korabeli pletyka továbbélése? Vagy mégis igaz lenne?

Gombaszögi Margit

A Népszínházban karénekesként kezdi pályáját, ahol eleinte elsősorban szépségével tűnik ki. A színháznyitó premieren - Jones Gésák című operettjében - Moly szerepét alakítja nagy sikerrel. Nevezetes alakítása Marjorie, May Kerker: New York szépében. 1897-ben a Magyar Színház szerződteti színésznőként. Operettekben aratja élete nagy kiugrásait. Rövid színpadi szereplése és tündöklése során sok szép sikert ér el, és igen gyorsan a budapesti színészvilág egyik legkedveltebb társasági tagjává lesz. 1908-ban férjhez megy Romeiser Béla gödöllői szolgabíróhoz aki majdan a váci főszolgabíró tisztét is betölti, és Margit házasságkötése kapcsán visszavonul a színpadtól.
Halála váratlan, és viszonylag fiatalon éri, alig 44 esztendősen. Sírkövét 1927. június 11-én leplezik le a Kerepesi úti temetőben.

 

© 2003 www.szineszkonyvtar.hu